Web Analytics
Stel direct je vraag


Je profielkeuze heeft veel invloed op de studies die je straks kunt kiezen.

Welk profiel moet ik kiezen?

De moeder van Ellen neemt telefonisch contact met ons op. Ellen zit in klas 3 van het Gymnasium, en staat voor haar profielkeuze. Ze staat in dubio of ze beter voor een economisch profiel kan kiezen (Economie & Maatschappij), of voor een natuur-profiel (Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek). Ik leg uit wat onze werkwijze is, en stuur haar een mail met informatie hierover. Op basis hiervan geeft moeder aan dat ze, uiteraard na overleg met Ellen, graag een profielkeuzeonderzoek wil laten uitvoeren.

Hoe gaan we te werk?

We maken een afspraak voor een intakegesprek en testdatum. Tijdens het intakegesprek is de vader van Ellen ook aanwezig. We bespreken welke dilemma’s Ellen ervaart in haar keuzes. Enerzijds ervaart ze dat ze goed is in vakken als Geschiedenis en Economie, welke vooral bij een E&M profiel passen. Anderzijds heeft ze een sterke interesse voor medische studies, maar vraagt ze zich af of ze hier wel goed genoeg voor is.

Profielkeuzeonderzoek

Ellen maakt testen die in brede zin naar haar mogelijkheden kijken: haar intellectuele kwaliteiten op verschillende gebieden komen in beeld, haar belangstelling, en haar persoonlijk functioneren en functioneren op school. De testdag verloopt vlot. Ellen gaat taakgericht aan het werk, en heeft een redelijk hoog werktempo. Ze vindt het leuk om de testen te maken, zo krijg ik terug van de psychodiagnostisch medewerker.

Resultaten van het profielkeuzeonderzoek

Uit de resultaten komen verschillende zaken naar voren, die ik tijdens het eindgesprek met Ellen en haar moeder allemaal bij langs loop. Het blijkt dat Ellen veel kwaliteiten heeft op taalkundig en verbaal gebied; hierop behaalt ze scores die ruim gemiddeld tot boven gemiddeld zijn in vergelijking met andere leerlingen uit vwo-3. Haar exacte en cijfermatige inzicht en vaardigheden komen op een krap gemiddeld niveau naar voren. Uit het belangstellingsonderzoek blijkt dat Ellen een nadrukkelijke voorkeur heeft voor de medische sector; ook werkzaamheden op het gebied van voeding en gezondheid spreekt haar in sterke mate aan. Sociale en maatschappelijke vraagstukken interesseren haar ook, maar deze belangstelling is wel duidelijk ondergeschikt aan de andere genoemde richtingen. Weinig belangstelling heeft Ellen voor de techniek, de agrarische sector en de administratie.

Uit het onderzoek naar het persoonlijk functioneren en het functioneren op school blijkt dat Ellen over een sterke motivatie en veel doorzettingsvermogen beschikt. Ze wil graag goede prestaties neerzetten, en ze is bereid om zich daarvoor in te zetten, ook als dat een extra inspanning van haar vraagt. Vooral als taken uitdagend zijn, zet ze graag haar tanden erin. Ellen zit goed in haar vel, en is makkelijk en prettig in de omgang. Ze is iemand die graag initiatieven toont en goed kan omgaan met verschillende situaties. Ook vindt ze het prettig wanneer ze zaken zelf kan beïnvloeden en in de hand kan houden. In het algemeen lijkt ze met leeftijdsgenoten in voldoende mate overweg te kunnen.

Wat betekenen de resultaten voor de profielkeuze?

Het beeld is herkenbaar voor Ellen en haar moeder. We bespreken wat dit betekent voor haar profielkeuze. Daar zitten verschillende kanten aan, constateren we.
Als eerste: de resultaten van het capaciteitenonderzoek kunnen in de richting van een maatschappij-georiënteerd profiel wijzen. Het verbaal redeneervermogen komt namelijk aanzienlijk sterker naar voren dan het exact en cijfermatig redeneervermogen. Tegelijk zijn ook de natuur-georiënteerde profielen op basis van de uitkomsten van het capaciteitenonderzoek nog een optie. Bij Ellen zijn de motivatie en het doorzettingsvermogen namelijk sterk aanwezig. Deze profielen zullen wel meer van haar inzet vragen, en het kan zijn dat de resultaten relatief wat lager uit komen.

Als tweede: de belangstelling van Ellen gaat heel nadrukkelijk in de richting van de medische sector, en voeding en gezondheid. Ook heeft ze belangstelling voor sociaal georiënteerde studies, maar deze belangstelling is minder sterk aanwezig. De eerste sectoren vragen om een andere keuze dan de andere sectoren wanneer het gaat om de toelatingseisen tot een studie. Tegelijk is het zo dat er andersom meer mogelijk is: bij de alfa- en gamma-georiënteerde studies blijft de vakkeneis veelal beperkt tot tenminste Wiskunde-A (hoewel ook regelmatig Wiskunde-B is vereist).

We hebben geconcludeerd dat de aarzelingen of een natuur-georiënteerd profiel wel haalbaar is, begrijpelijk zijn omdat haar sterke kanten vooral op het verbale gebied liggen. Tegelijk is een dergelijk profiel voor haar wel haalbaar. Het ligt in de lijn van de verwachting dat haar cijfers minder hoog zullen zijn. We hebben besproken dat selectie bij studies echter vaak op grond van andere criteria wordt gedaan.

Ellen heeft, mede op basis van bovenstaande afwegingen, er uiteindelijk voor gekozen om een N&G profiel te kiezen, met Wiskunde B, Natuurkunde, Frans, en als extra vak Economie. Hiermee houdt ze haar mogelijkheden nog in brede zin open.

Ellen
Vwo-3 leerling
Profielkeuze

Delen

Wat anderen vertelden

“De combinatie van jouw capaciteiten, interesse en persoonlijkheid is heel bepalend voor het maken van een goede studiekeuze.”
Geert

Havo-5 leerling
Studiekeuze


Lees verder
“Bij het kiezen van een beroepsrichting is heel belangrijk om naast je interesses goed naar je persoonlijkheid te kijken.”
Maartje

Afgestudeerd in Kunst- en Cultuurwetenschappen
Beroepskeuze


Lees verder
“Je profielkeuze heeft veel invloed op de studies die je straks kunt kiezen.”
Ellen

Vwo-3 leerling
Profielkeuze


Lees verder